Η ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε στις αρχές του 2001 αρχικά ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Τον Δεκέμβριο του 2012 έγινε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.). Αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει τεχνικά πρωτοπόρες και καταξιωμένες εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού και συστημάτων επεξεργασίας νερού και προστασίας περιβάλλοντος. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικά έργα με έμφαση στους τομείς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διύλισης και επεξεργασίας πόσιμου νερού και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

Κορυφαίες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές εταιρείες ανάπτυξης, εξέλιξης και κατασκευής εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος έχουν εμπιστευθεί την αποκλειστική διάθεση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων τους στη χώρα μας στη ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.

Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Αθήνα και τη βάση του δυναμικού και των συνεργατών της αποτελούν οι ιδρυτές της, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Γιώργος Φουντάκος, Διπλ. Χημικός Μηχανικός. Toν Οκτώβριο του 2010 η εταιρεία πιστοποιήθηκε κατά το ελεγκτικό πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 από την TUV Rheinland.

Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και η αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας αποτελούν ήδη σημεία αναφοράς σε πλήθος περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

 

 
Optimedia